KIYAFET VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ

Kıyafet ve motivasyon arasındaki ilişkinin varlığı yapılan birçok bilimsel araştırmada ortaya konulmuştur. Öyle ki insanların davranış ve tarzlarını etkilediği gibi giysilerin motivasyonu da etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Örneğin insanlar kendilerini rahat hissedemedikleri kıyafetler içinde uzun çalışma saatleri boyunca verimlerini düşürebilecekleri gibi çalışmaktan vazgeçebilmeleri konusunda da güdülenebilirler. Ancak

Devam..