KIYAFET VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ

Kıyafet ve motivasyon arasındaki ilişkinin varlığı yapılan birçok bilimsel araştırmada ortaya konulmuştur. Öyle ki insanların davranış ve tarzlarını etkilediği gibi giysilerin motivasyonu da etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Örneğin insanlar kendilerini rahat hissedemedikleri kıyafetler içinde uzun çalışma saatleri boyunca verimlerini düşürebilecekleri gibi çalışmaktan vazgeçebilmeleri konusunda da güdülenebilirler. Ancak

devam..

GÜÇLÜ VE ETKİN BİR KURUMSAL KİMLİK İTİBARINIZIN YANSIMASIDIR

Bir kurumun veya bir markanın dışarıdan nasıl gözükeceği ve algılanacağının temel belirteci olan kurumsal kimlik, o kurumun veya markanın kültürünün, karakterinin, kişiliğinin, ürün ve hizmet kalitesinin yansımasıdır. Güçlü ve etkin bir kurumsal kimlik kurumun ana hedeflerine ulaşmasında ve sektöründe yıllarca hayatta kalarak liderliğe sağlam adımlarla yürümesinde lokomotif görevi üstlenir. Çalışanlarınızın

devam..

İŞ ELBİSELERİ VE KURUMSAL KİMLİK

İŞ ELBİSELERİ VE KURUMSAL KİMLİK İş elbisesi olarak tabir edilen tamamen çalışma alanlarına ve çalışanlar adına tasarlanmış kıyafetler ile iş güvenliğini artırma, yapılan işi pratikleştirme, verimliliği artırma gibi faydalar sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, iş kıyafetlerinin markanıza kurumsal kimlik kazandırdığı da yadsınamayacak bir gerçektir. Sektörün gerektirdiği şekilde hazırlanan aynı zamanda çalışanlarınızın rahatlığını ve şıklığını ön planda

devam..

KURUMSAL GİYİMİN ÖNEMİ

KURUMSAL GİYİMİN ÖNEMİ Önemi yeteri kadar dile getirilmese de giyim, güçlü bir sözsüz iletişim aracıdır. Anlık mesaj veren bu çok güçlü sözsüz iletişim aracı göz açıp kapayıncaya kadar karşı tarafta bir yargı oluşturur. Bu kadar kısa bir sürede çalışanlarınızın karşı karşıya geleceği müşteri kitlesinin algısında firmanızın hedefleriyle birebir örtüşen bir yargı oluşturmak seçtiğiniz

devam..